ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Η πολυετής πείρα επιτρέπει στην 4D να αναλαμβάνει έργα ιδιαίτερης δυσκολίας και σύνθεσης εξωτερικών χώρων (περίπτερα διαφημιστικά, περιβάλλοντες χώροι) με εγγύηση γαι ένα άρτιο αποτέλεσμα. Η εκτέλεση του έργου πραγματοποιείται με υπευθυνότητα και απόλυτο συγχρονισμό από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.